Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до об’єктів

Баштанський ліцей №2

photo

Опис

Баштанський ліцей №2

Девіз ліцею: "Виховувати – значить готувати до життя”
Кредо ліцею:
"Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини”

Мета діяльності навчального закладу:

 Мета діяльності Баштанського ліцею №2 полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного учня, його мо­рального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного зростання. Заклад має ви­ховати громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу.

Основними завданнями ліцею є:

■ різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді­бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків і студій художньої і технічної творчості, спортивних секцій тощо;

■ збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців через створення сприятливого морально-психологічного клімату в ліцеї та розви­ток матеріально-технічної бази;

■ виховання школяра як патріота ліцею і міста, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різно­манітних життєвих ситуаціях через розвиток учнівського самоврядування, залу­чення вихованців до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного ко­лективу та громади міста;

■ формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироб­лення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

■ становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальноку­льтурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

■ виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професій­ного самовизначення;

■ виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

Педагогічний колектив працює над методичною темою «Реалізація сучасних підходів до навчання та виховання з метою формування життєвокомпетентної особистості в умовах упровадження Концепції Нової української школи».

Ключові цінності :

  • духовність
  • усвідомлений патріотизм
  • відповідальність, повага, творче мислення, прагнення до постійного розвитку, висока моральність.

Проектна потужність - 1100

Рік забудови - 1986

Мова навчання - українська

Режим роботи закладу 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Тривалість уроків:

у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин

Початок занять о 830. Закінчення о 1505

Графік прийому громадян

Графік прийому громадян директором школи (І.Б. Лещенко )

Середа 800-1600

Графік прийому громадян заступником директора з навчально-виховної роботи (О.П. Хижняк )

Понеділок 800-1600

Графік прийому громадян заступником директора з навчально-виховної роботи (О.Г. Максимова )

Середа 800-1600

Графік прийому громадян заступником директора з виховної роботи (О.Я. Лукіна )

Четверг 800-1600

Кадровий склад

-педагогічні працівники - 41

-технічний персонал – 37

В ліцеї працюють гуртки, факультативи, курси за вибором:

  • курси за вибором:

2-Б клас – «Уроки сталого розвитку»

3-А клас – хореографія

3-Б клас – хореографія

3-В клас – хореографія

4-А клас – хореографія

4-Б клас – хореографія

8-А клас – «Історія Баштанщини»

8-Б клас – «Історія Баштанщини»

9-А клас – «Історія Баштанщини»

9-Б клас – «Історія Баштанщини»

10 клас – «Фінансова грамотність»

10 клас – «Історія державотворення»

11- А клас- «Визначні постаті України» -

11- Б клас- «Визначні постаті України»

  • факультативи:

7-А, Б клас – «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна»

8-А, Б клас – «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна»

8-А, Б клас – «Фізика. Людина. Навколишнє середовище», «Людина в електромагнітному павутинні»

9-А, Б клас – «Фізика в русі»

11-Б     Факультатив «Модуль числа»(І семестр)

11-А     Факультатив «Розв'язування задач з параметрами»

11-А,Б «Готуємося до ЗНО»

Правила прийому до закладу

Зарахування учнів до ліцею проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Прийом дітей до 1 класу здійснюється на безконкурсній основі. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають:

  • заяву на ім’я директора школи;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • медичну картку встановленого зразка.

До 1 класу ліцею зараховуються діти, як правило, з 6 років.

Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування ліцею.

2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше